Kontakty

Internetový obchod VolcanoSpa.sk na www.volcanospa.sk prevádzkuje spoločnosť:

SAMMIA, s.r.o.
Jabloňová 1285/15
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 51 290 146
DIČ: 2120661829

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro,
vložka číslo 125216/B

Telefón: +421 902 190 874, +421 907 725 218
E-mail: info@volcanospa.sk

Spoločnosť nie je plátcom DPH.


Bankové spojenie pre úhradu objednávok:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 52 0605 3944 / 0900
IBAN: SK96 0900 0000 0052 0605 3944
SWIFT: GIBASKBX

Všetky predajné ceny uvedené na stránke sú vrátane DPH.


KONTAKTNÁ ADRESA DOZORNÉHO ORGÁNU

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

KONTAKTNÁ ADRESA ARS (ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV)

https://webgate.ec.europa.eu


Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: